Abp Wojtyła tronujący

archbishop wojtyla with gremial veilMetropolita krakowski, Karol Wojtyła, zasiadający na tronie w czasie uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej. Na ramionach księdza arcybiskupa widoczny jest racjonał (łac. rationale, superhumerale) wykonany w XIV w. przez królową Polski, św. Jadwigę Andegaweńską. Przywilej używania tego rodzaju szaty, dawniej popularnej w środkowej Europie, obecnie zarezerwowany jest jedynie dla arcybiskupów Eichstätt, Krakowa, Nancy-Toul i Paderbornu.