Ingres

00001.3._ingres_abpa_karola_wojtyly_do_katedryArcybiskup Karol Wojtyła otrzymuje klucze do Katedry Wawelskiej w czasie swojego ingresu, 8 marca 1964 r.