Requiem dla kardynała

PIC_1-R-94-18Pokropienie w czasie absolucji, która następowała po Mszy pogrzebowej, a której nad trumną arcybiskupa metropolity warszawskiego i prymasa Królestwa Polskiego kard. Kakowskiego dokonał prymas Hlond. Na przodzie trumny widoczne kardynalskie galero.