Stuła Piusa IX

Stuła Piusa IXBenedykt XVI w stule Piusa IX w czasie spotkania z rzymskimi studentami, 10 października 2009 r.