Zielony

Pope Benedict XVI celebrates a special mBenedykt XVI w czasie procesji podczas Mszy Świętej celebrowanej na otwarcie Synodu dla Afryki 4 października 2009 r.