Asystenci

jxxiii-3Otwarcie Soboru Watykańskiego II: na tronie, w papieskim mantum, Ojciec Święty Jan XXIII w otoczeniu kardynałów diakonów: po lewej Alfred kardynał Ottaviani, po prawej zaś Albert kardynał di Jorio. Przed papieżem klęczy dwóch biskupów Asystentów Tronu Papieskiego, trzymających świecę oraz księgę. We fioletach, z cottą założoną na rokietę, abp Henryk Dante, mistrz papieskich ceremonii. Najbardziej na lewo stoi Aspren Colonna, książę Asystent Tronu Papieskiego.