In Palmis

3806362Paweł VI w mantum i mitra praetiosa niesiony na sedia gestatoria, nad którą widoczny jest fragment trzymanego nad papieżem baldachimu, w czasie procesji w Niedzielę Palmową celebrowaną w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami dnia 22 marca 1964 r.