Konsystorz publiczny

“Sala delle Beatificazioni” (Dal vol. “IlPubliczny konsystorz w Sali Beatyfikacji Pałacu Watykańskiego. Po lewej ręce papieża Piusa XI, w mantolecie, stoi papieski ceremoniarz Karol Respighi. Po drugiej stronie, w stroju galowym, widzimy Księcia Asystenta Tronu Papieskiego. Tak powinien wyglądać papieski tron, tak powinny wyglądać papieskie ceremonie.