Missa de Nativitate

Papież Pius XII w czasie odczytywania Ewangelii podczas Mszy Świętej w dniu Bożego Narodzenia.