Otwarcie

Porta SanctaOtwarcie Świętych Drzwi, 24 grudnia 1925 r. Klęczący na progu papież Pius XI trzyma w jednej ręce ferulę, w drugiej zaś świeczkę.