Pius XI

ewwssPius XI na tronie w czasie Mszy coram Summo Pontifice w Kaplicy Sykstyńskiej. Jak to bywało w tego rodzaju mszach, papież uczestniczył w niej ubrany w mantum, zaś asystujący przy tronie kardynałowie w uroczyste stroje chórowe.