Currently browsing category

A to Polska właśnie

Abp Wojtyła

Arcybiskup Karol Wojtyła podczas ingresu do Katedry Wawelskiej, 8 marca 1964.

Czapki z głów

Ostra Brama, lata 30. XX wieku. W przedwojennym Wilnie istniał piękny zwyczaj, który nakazywał wszystkim mężczyznom, bez względu na wyznanie, ściągnąć nakrycie …

Zamość

Msza polowa celebrowana przez biskupa polowego Wojska Polskiego bp. Józefa Gawlinę z okazji XV – lecia 3 Pułku Artylerii Polowej Legionów w …

O. Czartoryski O.P.

Ojciec Michał Czartoryski O.P. w czasie Mszy Świętej celebrowanej podczas Powstania Warszawskiego w uroczystość Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia 1944 r.

Koronacja

Kardynał Aleksander Kakowski, w obecności metropolity wileńskiego ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego (po prawej z pastorałem w dłoni), koronuje obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, …

Wyszyński

Kardynał Stefan Wyszyński głoszący kazanie podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie. Na zdjęciu dobrze widoczny jest rękaw rokiety wystającej spod alby purpurata.

3 maja

Uroczysta Msza Święta pontyfikalna w katedrze św. Jana w Warszawie w dniu 3 maja 1936 r. Po prawej siedzi Prezydent RP Ignacy …

Tysiąclecie Chrztu w Białymstoku

Metropolita krakowski ks. arcybiskup Karol Wojtyła podczas celebracji Mszy Św. w białostockiej katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 19.11.1966 r.

U św. Mikołaja

Procesja rezurekcyjna w kościele św. Mikołaja w Krakowie. Co ciekawe, w procesji jest też niesiony paschał.

Bóg, Honor, Ojczyzna

Partyzanci z Armii Krajowej w czasie Mszy Świętej na uroczysku Wykus w Górach Świętokrzyskich, 12 września 1943 roku.

W szubie

Opatulony szubą kardynał Karol Wojtyła w czasie wizyty w jednym z kościołów diecezji tarnowskiej. Obok kardynała siedzi miejscowy biskup pomocniczy Karol Pękala, …

Coram

Arcybiskup Antoni Baraniak, metropolita poznański, w czasie Mszy Świętej celebrowanej wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu (stąd zasiada na tronie bez infuły) w uroczystość …

Biskup Wojtyła

Karol Wojtyła całujący pierścień głównego konsekratora, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, podczas ceremonii przyjmowania sakry biskupiej, katedra na Wawelu, 28 IX 1958 r. [zdjęcie …

Auxilium Christianorum

Oficer klęczący przed ołtarzem Matki Boskiej w Kościele Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Komorowie.

Msza powstańcza

Msza Święta celebrowana przez biskupa Stanisława Adamskiego w czasie Powstania Warszawskiego na dziedzińcu gmachu Poczty Głównej, 15 sierpnia 1944 r.

W ruinach

Prymas Polski, August kardynał Hlond, w czasie procesji Bożego Ciała wśród ruin Warszawy, 1946 r.

Ostra Brama

Kobiety modlące się przed Kaplicą Ostrobramską w Wilnie: w oknie widoczny jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Miłosierdzia, Królowej Korony Polskiej, pocz. …

Kanonicy krakowscy

Procesja w dniu liturgicznego wspomnienia św. Stanisława. Na pierwszym planie kanonicy katedralni w cappa parva, a za feretronem z relikwiami widoczny jest …

Ingres

Arcybiskup Karol Wojtyła otrzymuje klucze do Katedry Wawelskiej w czasie swojego ingresu, 8 marca 1964 r.