Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 2

U św. Mikołaja

Procesja rezurekcyjna w kościele św. Mikołaja w Krakowie. Co ciekawe, w procesji jest też niesiony paschał.

Bóg, Honor, Ojczyzna

Partyzanci z Armii Krajowej w czasie Mszy Świętej na uroczysku Wykus w Górach Świętokrzyskich, 12 września 1943 roku.

W szubie

Opatulony szubą kardynał Karol Wojtyła w czasie wizyty w jednym z kościołów diecezji tarnowskiej. Obok kardynała siedzi miejscowy biskup pomocniczy Karol Pękala, …

Coram

Arcybiskup Antoni Baraniak, metropolita poznański, w czasie Mszy Świętej celebrowanej wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu (stąd zasiada na tronie bez infuły) w uroczystość …

Biskup Wojtyła

Karol Wojtyła całujący pierścień głównego konsekratora, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, podczas ceremonii przyjmowania sakry biskupiej, katedra na Wawelu, 28 IX 1958 r. [zdjęcie …

Auxilium Christianorum

Oficer klęczący przed ołtarzem Matki Boskiej w Kościele Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Komorowie.

Msza powstańcza

Msza Święta celebrowana przez biskupa Stanisława Adamskiego w czasie Powstania Warszawskiego na dziedzińcu gmachu Poczty Głównej, 15 sierpnia 1944 r.

W ruinach

Prymas Polski, August kardynał Hlond, w czasie procesji Bożego Ciała wśród ruin Warszawy, 1946 r.

Ostra Brama

Kobiety modlące się przed Kaplicą Ostrobramską w Wilnie: w oknie widoczny jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Miłosierdzia, Królowej Korony Polskiej, pocz. …

Kanonicy krakowscy

Procesja z relikwiami św. Stanisława, rok 1937. Na pierwszym planie kanonicy katedralni w cappae parvae, a za feretronem widoczny jest arcybiskup metropolita …

Ingres

Arcybiskup Karol Wojtyła otrzymuje klucze do Katedry Wawelskiej w czasie swojego ingresu, 8 marca 1964 r.

Scriptum est enim

W Niedzielę Palmową istniał w Polsce godny zachowania zwyczaj. W czasie procesji z palmami, już po wejściu do kościoła i po śpiewie …

Żołnierze Wyklęci

Partyzanci z antykomunistycznej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej wraz z kapelanem o. Władysławem Gurgaczem S.I. przy ołtarzu polowym, maj 1949 r.

Arcybractwo Męki Pańskiej

Członkowie istniejącego do dzisiaj arcybractwa podczas modlitwy w kaplicy Męki Pańskiej w krakowskim kościele oo. franciszkanów A.D. 1933.

Szuba

Kardynał Franciszek Macharski w czasie procesji ubrany w kardynalską szubę. W głębi po prawej widoczny kanonik Katedry Wawelskiej w szubie koloru czarnego. …

Ordinatio

Sufragan krakowski, bp Stanisław Rospond, udzielający święceń kapłańskich w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, rok 1934 [źródło].

Episcopus

Zdjęcie wykonane w dniu ingresu biskupa Adama Sapiehy do katedry wawelskiej 3 marca 1912 r. [źródło].

Ks. Sopoćko

Ks. Michał Sopoćko w cappa parva jako kanonik gremialny kapituły Bazyliki Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku.

Trzebnica

Pontyfikalna Msza Święta celebrowana przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, emerytowanego metropolitę wrocławskiego, w Bazylice św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy 25 X …