Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 2

Scriptum est enim

W Niedzielę Palmową istniał w Polsce godny zachowania zwyczaj. W czasie procesji z palmami, już po wejściu do kościoła i po śpiewie …

Żołnierze Wyklęci

Partyzanci z antykomunistycznej Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej wraz z kapelanem o. Władysławem Gurgaczem S.I. przy ołtarzu polowym, maj 1949 r.

Arcybractwo Męki Pańskiej

Członkowie istniejącego do dzisiaj arcybractwa podczas modlitwy w kaplicy Męki Pańskiej w krakowskim kościele oo. franciszkanów A.D. 1933.

Szuba

Kardynał Franciszek Macharski w czasie procesji ubrany w kardynalską szubę. W głębi po prawej widoczny kanonik Katedry Wawelskiej w szubie koloru czarnego. …

Ordinatio

Sufragan krakowski, bp Stanisław Rospond, udzielający święceń kapłańskich w kościele OO. Franciszkanów w Krakowie, rok 1934 [źródło].

Episcopus

Zdjęcie wykonane w dniu ingresu biskupa Adama Sapiehy do katedry wawelskiej 3 marca 1912 r. [źródło].

Ks. Sopoćko

Ks. Michał Sopoćko w cappa parva jako kanonik gremialny kapituły Bazyliki Metropolitalnej Wileńskiej w Białymstoku.

Trzebnica

Pontyfikalna Msza Święta celebrowana przez arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, emerytowanego metropolitę wrocławskiego, w Bazylice św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy 25 X …

Bp Dubowski

Ignacy Dub-Dubowski, biskup łucko – żytomierski, w pięknym zestawie szat pontyfikalnych.

Żukowo

Msza Święta z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Józefa Bigusa celebrowana w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie [źródło: 800 lat Żukowa].

Sierpień ’44

Msza polowa odprawiana przez kpt. ks. Mieczysława Paszkiewicza „Ignacego” w podwórzu przy ul. Poznańskiej 12, prawdopodobnie 15 VIII 1944 [zdjęcie i opis …

Osculatio Evangelii

Arcybiskup Karol Wojtyła, metropolita krakowski, w czasie uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej celebrowanej w Katedrze na Wawelu [zdjęcie z Orbis Catholicus Secundus].

Ordinatio sacerdotalis

Święcenia kapłańskie w archikatedrze warszawskiej udzielane przez księdza arcybiskupa Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Błogosławieństwo prymicyjne

Neoprezbiter udziela swoim rodzicom błogosławieństwa po Mszy Świętej prymicyjnej. Na rękawie księdza widoczny charakterystyczny wieniec [zdjęcie ze strony parafii Chrystusa Króla w …

Ad Deum

Ojciec Święty Jan Paweł II celebrujący Mszę Świętą przy konfesji św. Stanisława w Królewskiej Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława i św. Wacława na …

Tokarnia

Procesja z figurą Chrystusa na osiołku w Niedzielę Palmową, Tokarnia rok 1983 [zdjęcie autorstwa Włodzimierza Pniewskiego za garnek.pl]

Czerwone pasy

Na pamiątkę męczeńskiej śmierci wielu dominikanów, poniesionej w XIII w. z rąk niewiernych na wschodnich kresach Królestwa Polskiego, papież Innocenty IV nadał polskiej …

Katowicka katedra

Pierwsza uroczysta Msza Święta pontyfikalna sprawowana w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Święcenia ks. Glempa

Diakon Józef Glemp otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 25 maja 1956 roku …

Ewangelia po polsku

Koronacja figury Matki Boskiej Jazłowieckiej, patronki 14 Pułku Ułanów, dokonana przez prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda 9 lipca 1939 r. Na zdjęciu …

Kolendy

Skany z książki Pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego Narodzenia w domach śpiewane pochodzą ze strony Polskiej Biblioteki Internetowej.