Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 3

Czerwone pasy

Na pamiątkę męczeńskiej śmierci wielu dominikanów, poniesionej w XIII w. z rąk niewiernych na wschodnich kresach Królestwa Polskiego, papież Innocenty IV nadał polskiej …

Katowicka katedra

Pierwsza uroczysta Msza Święta pontyfikalna sprawowana w katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Święcenia ks. Glempa

Diakon Józef Glemp otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 25 maja 1956 roku …

Ewangelia po polsku

Koronacja figury Matki Boskiej Jazłowieckiej, patronki 14 Pułku Ułanów, dokonana przez prymasa Polski Augusta kardynała Hlonda 9 lipca 1939 r. Na zdjęciu …

Kolendy

Skany z książki Pastorałki i kolendy w czasie świąt Bożego Narodzenia w domach śpiewane pochodzą ze strony Polskiej Biblioteki Internetowej.

Abp Wojtyła

Ksiądz arcybiskup Karol Wojtyła w letniej cappa magna.

Marszałek, prymas i nuncjusz

Naczelnik Państwa pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, prymas Królestwa Polskiego ksiądz Aleksander kardynał Kakowski i nuncjusz apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Ambroży …

Krzyż arcybiskupi

Uroczysta Msza Święta pontyfikalna coram Sanctissimum (dlatego biskup siedzi bez mitry) celebrowana przez ks. abpa Romualda Jałbrzykowskiego podczas uroczystości Bożego Ciała w Wilnie. …

Te Ioannem

Jak podaje ks. Franciszek Kwiatkowski SI, w książce Z pogranicza filozofii i teologii. Wykłady dla katolickiej inteligencji: „Na podziękowanie Bogu za to …

Neoprezbiter

Ks. Józef Kowalczyk, późniejszy arcybiskup metropolita gnieźnieński i prymas Polski [zdjęcie ze strony Archidiecezji Gnieźnieńskiej].

Wiara i wolność

Msza polowa na podwórku kamienicy Marszałkowska 60, prawdopodobnie w Święto Żołnierza 15 sierpnia [zdjęcie autorstwa Mariana Grabskiego ps. „Wyrwa” wraz z opisem za: …

Dywizjon 303

Piloci 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. Tadeusza Kościuszki w czasie nabożeństwa przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Northolt, Wielka Brytania.

Jest MOC :)

Bo sypanie kwiatków przed Panem Jezusem wymaga pełnego zaangażowania :) Autor zdjęcia: Karol Kin (A.D. 2006)

Nuncjusz Ratti o polskiej religijności

„Religijność tego narodu jest również bardziej widoczna niż naturalna dobroć; wystarczy spojrzeć na skupiony i pobożny lud zgromadzony w swoich kościołach, wystarczy …

Ad orientem

Parafia św. Wojciecha w Mikołowie – tzw. stary kościół. Po remoncie coś zniknęło z jego wnętrza: stopnie wydłużone do formy podestu podpowiadają, …

Pogrzeb Marszałka

Trumna Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, złożona na lawecie działowej, przed katedrą na Wawelu, w kryptach której została złożona dnia 18 maja 1935 …

Gorzkie Żale ♥ Papa Ratti ♥

(…) Wkrótce pojawił się też na nabożeństwie Gorzkich żalów nuncjusz papieski, przyszły Ojciec Święty Pius XI, który „na klęczkach w nim uczestniczył, …