Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 5

Una sancta

Zdjęcie z Boskiej Liturgii w kościele warszawskich bazylianów. Z otrzymanych informacji wynika, że różnice w liturgii współczesnej do tej ze zdjęć sprowadzają …

Boże Ciało

Kard. Hlond prowadzi procesję Bożego Ciała w zrujnowanej Warszawie (1946 r.). Turyferzy idą bardzo poprawnie – nie tyłem, lecz bokiem do Sanctissimum. …

Rezurekcja

Procesja rezurekcyjna, rok 1936, więc stuła na krzyżu jest jeszcze skrzyżowana; później zniesiono ten zwyczaj. Na czele niesione są krzyż oraz figura …

Credo

Wyznanie wiary uczestników synodu złożone przed papieskim legatem zasiadającym na tronie w rozpuszczonej cappa magna. Charakterystyczny kołnierz crocci księdza Janasika podpowiada, że …

Papieska bulla

Ks. prałat Stanisław Janasik, na podnóżku wielkiego ołtarza bazyliki jasnogórskiej, odczytuje bullę papieską. Ojciec Święty mianuje w niej Mons. Marmaggi legatem, z …

Pod baldachimem

Bo tak właśnie powinno się prowadzić biskupa – pod baldachimem. Oczywiście z pomponami :)

Synod plenarny

I Plenarny Synod Biskupów Polskich na Jasnej Górze w roku 1936. Legat papieski kard. Franciszek Marmaggi (w tabarro i z saturno w …

Abp Baraniak

Piękne zdjęcie księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka ukazujące, jak należy trzymać palce od konsekracji do puryfikacji. No i ten kielich. I ornat. I …

Kard. Wyszyński

Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński podczas okadzania w czasie uroczystej mszy pontyfikalnej.

Po uroczystościach

Zdjęcie grupowe na tle portretu Ojca Świętego Piusa XI. Jak widać na przykładzie kardynała Marmaggi’ego, wstęgi orderowe u duchownych były przewieszane przez …

Te Deum

Dziękczynne Te Deum po mszy świętej. Cztery pierścienie w pierwszym rzędzie. Od lewej: x. prałat Kępiński, kanonik kapituły katedry św. Jana w …

Nałożenie biretu

Nuncjusz papieski w Polsce, ks. Franciszek Marmaggi, zgodnie z przedrozbiorowym przywilejem królów polskich, odnowionym przez Piusa XI dla prezydentów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, otrzymuje …

Wręczenie piuski

Zdjęcie wykonane w gmachu Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie po ceremonii wręczenia nuncjuszowi papieskiemu, msgr. Franciszkowi Marmaggi, piuski kardynalskiej, którą od Ojca Świętego …

Polscy Jezuici

Polscy oo. Jezuici w Rzymie. Dwaj skrajnie stojący na zdjęciu ubrani są w fariole, zaś trzej inni  mają na sobie płaszcze zwane …

Requiem

Uroczysta Msza Requiem z asystą diakona i subdiakona w kościele Mariackim. Przed ołtarzem widoczny jest otoczony świecami katafalk.

Bp Wojtyła

Ksiądz biskup Karol Wojtyła w czasie mszy św. pontyfikalnej.

Kościół Mariacki

Msza święta w kościele archiprezbiterialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie z widoczną na zdjęciu największą w Europie gotycką nastawą ołtarzową …

Warszawskie szarytki

Siostry Miłosierdzia ze Zgromadzenia św. Wincentego à Paulo z Warszawy, 1915 r.