Currently browsing category

A to Polska właśnie, Page 6

Srebrne gody kapłańskie kard. Hlonda

Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieńsko-poznański, ksiądz August kardynał Hlond słuchający kazania w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej sprawowanej z okazji jego srebrnych godów …

Przed konsekracją

Zdjęcie wykonane przed konsekracją biskupią ks. Augusta Hlonda S.D.B. (wysiada z dorożki), dokonanej przed widocznego z tyłu kard. Aleksandra Kakowskiego, prymas Królestwa …

Abp Wojtyła tronujący

Metropolita krakowski, Karol Wojtyła, zasiadający na tronie w czasie uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej. Na ramionach księdza arcybiskupa widoczny jest racjonał (łac. rationale, …