Currently browsing category

Cappella Papale

Papieskie Requiem

Pius X asystujący do Mszy Świętej żałobnej coram Summo Pontifice celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej z okazji siódmej rocznicy śmierci poprzednika na Tronie …

Mandatum novum

Jan XXIII dokonujący obmycia nóg księżom w czasie ceremonii Mandatum w bazylice św. Jana na Lateranie w Wielki Czwartek 1959 r. Papieską …

Dominica II Passionis

Papież Jan XXIII niesiony na przenośnym tronie w czasie procesji w Niedzielę Palmową w dniu 7 kwietnia 1963 r. Jego Świątobliwość ubrany …

Niedziela Pasyjna na Watykanie

Papież Pius XII celebrujący w Niedzielę Pasyjną roku 1949 recytowaną Mszę Świętą na wielkim ołtarzu bazyliki św. Piotra. Przy ołtarzu widoczni są …

Konsekracja

Śpiew Litanii do Wszystkich Świętych w czasie sakry biskupiej Mons. Pacellego udzielanej mu w Kaplicy Sykstyńskiej przez Jego Świątobliwość Benedykta XV dnia …

Corpus Christi

Papież Jan XXIII niesiony na talamo w czasie procesji Bożego Ciała.

Et benedictio Dei

Papież Pius XII udzielający błogosławieństwa Urbi et Orbi tłumom zebrany na Placu św. Piotra w Niedzielę Wielkanocną 30 marca 1940.

Bp Hoenen

Ksiądz Franciszek Hoenen S.V.D., biskup Kenge w Kongo, całuje papieski trzewik w czasie ceremonii święceń biskupich, które przyjął z rąk papieża Pawła …

Missa de Nativitate

Papież Pius XII w czasie odczytywania Ewangelii podczas Mszy Świętej w dniu Bożego Narodzenia.

Missa lecta

Ojciec Święty Pius X w czasie modlitw u stopni ołtarza podczas celebracji recytowanej Mszy Świętej na ołtarzu Katedry św. Piotra.

Coram Summo Pontifice

Msza Święta coram Summo Pontifice celebrowana wobec Ojca Świętego Pawła VI na Ołtarzu Katedry św. Piotra w absydzie Bazyliki Watykańskiej.

Boże Ciało 1929

Papieska procesja w uroczystość Bożego Ciała wyruszająca z Bazyliki Watykańskiej, A.D. 1929.

Pius XII

Jego Świątobliwość Pius XII na sedia gestatoria.

Alleluja

Uroczysta Msza Święta pontyfikalna celebrowana przez Jego Świątobliwość Jana XXIII w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na ołtarzu nad konfesją św. Piotra w patriarchalnej …

Portantes

Procesja w Niedzielę Palmową w Bazylice św. Pawła za Murami, 22 marca 1964 r.

Otwarcie

Otwarcie Świętych Drzwi Bazyliki Watykańskiej w dniu rozpoczęcia XXIII Roku Jubileuszowego, 24 grudnia 1924 r. Klęczący na progu papież Pius XI trzyma …

Filius datus est nobis

Papież Paweł VI w czasie konsekracji kielicha podczas Mszy Świętej w noc Bożego Narodzenia celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej dla korpusu dyplomatycznego akredytowanego …

Zamknięcie

Papież Pius XII klęcząc wmurowuje pierwszą z trzech złotych cegieł podczas ceremonii zamknięcie Świętych Drzwi w Bazylice Watykańskiej symbolizującej zakończenie Roku Świętego,  …

Papież Paweł

Ojciec Święty papież Paweł VI w czasie procesji wejścia w dniu swojej koronacji.