Currently browsing category

Cappella Papale

Konsekracja

Śpiew Litanii do Wszystkich Świętych w czasie sakry biskupiej Mons. Pacellego udzielanej mu w Kaplicy Sykstyńskiej przez Jego Świątobliwość Benedykta XV dnia …

Corpus Christi

Papież Jan XXIII niesiony na talamo w czasie procesji Bożego Ciała.

Et benedictio Dei

Papież Pius XII udzielający błogosławieństwa Urbi et Orbi tłumom zebrany na Placu św. Piotra w Niedzielę Wielkanocną 30 marca 1940.

Bp Hoenen

Ksiądz Franciszek Hoenen S.V.D., biskup Kenge w Kongo, całuje papieski trzewik w czasie ceremonii święceń biskupich, które przyjął z rąk papieża Pawła …

Missa de Nativitate

Papież Pius XII w czasie odczytywania Ewangelii podczas Mszy Świętej w dniu Bożego Narodzenia.

Missa lecta

Ojciec Święty Pius X w czasie modlitw u stopni ołtarza podczas celebracji recytowanej Mszy Świętej na ołtarzu Katedry św. Piotra.

Coram Summo Pontifice

Msza Święta coram Summo Pontifice celebrowana wobec Ojca Świętego Pawła VI na Ołtarzu Katedry św. Piotra w absydzie Bazyliki Watykańskiej.

Boże Ciało 1929

Papieska procesja w uroczystość Bożego Ciała wyruszająca z Bazyliki Watykańskiej, A.D. 1929.

Pius XII

Jego Świątobliwość Pius XII na sedia gestatoria.

Alleluja

Uroczysta Msza Święta pontyfikalna celebrowana przez Jego Świątobliwość Jana XXIII w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego na ołtarzu nad konfesją św. Piotra w patriarchalnej …

Portantes

Procesja w Niedzielę Palmową w Bazylice św. Pawła za Murami, 22 marca 1964 r.

Otwarcie

Otwarcie Świętych Drzwi, 24 grudnia 1925 r. Klęczący na progu papież Pius XI trzyma w jednej ręce ferulę, w drugiej zaś świeczkę.

Filius datus est nobis

Papież Paweł VI w czasie konsekracji kielicha podczas Mszy Świętej w noc Bożego Narodzenia.

Zamknięcie

Papież Pius XII klęcząc wmurowuje pierwszą z trzech złotych cegieł podczas ceremonii zamknięcie Świętych Drzwi w Bazylice Watykańskiej symbolizującej zakończenie Roku Świętego,  …

Papież Paweł

Ojciec Święty papież Paweł VI w czasie procesji wejścia w dniu swojej koronacji.

Tron

Ojciec Święty Jan XXIII zasiadający na tronie, zapewne w czasie Mszy Świętej coram Summo Pontifice. Tron papieski flankują kardynałowie diakoni Ottaviani i …

Hic est enim Calix…

Papież Pius XI konsekrujący kielich podczas Mszy Świętej celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej i połączonej z wyświęceniem nowego biskupa, którego widać po stronie …

Czemu sedia?

Procesja papieska podczas koronacji papieża Pawła VI na Placu św. Piotra 30 czerwca 1963.