Currently browsing category

Cappella Papale, Page 2

Tron

Ojciec Święty Jan XXIII zasiadający na tronie, zapewne w czasie Mszy Świętej coram Summo Pontifice. Tron papieski flankują kardynałowie diakoni Ottaviani i …

Hic est enim Calix…

Papież Pius XI konsekrujący kielich podczas Mszy Świętej celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej i połączonej z wyświęceniem nowego biskupa, którego widać po stronie …

Czemu sedia?

Procesja papieska podczas koronacji papieża Pawła VI na Placu św. Piotra 30 czerwca 1963.

Chwal Syjonie

Chwal Syjonie Zbawiciela, Chwal hymnami wśród wesela Wodza i Pasterza rzesz! Ile zdołasz sław Go śmiało, Bo przewyższa wszystko chwałą, Co wyśpiewać …

Sakra

Sakra biskupia Adama Stefana Sapiehy, Piusa Armanda Piotra Sabadela O.F.M. Cap. i Kajetana De Lai dokonana przez papieża Piusa X w Kaplicy …

Papież Jan XXIII

Papież Jan XXIII klęczący przy faldistorium w mantum z herbem Leona XIII.

Requiem za Piusa X

Katafalk ustawiony w Kaplicy Sykstyńskiej na czas celebracji żałobnej Mszy Świętej za duszę zmarłego Piusa X.

U św. Pawła

Ojciec Święty Pius XI w mantum i tiarze niesiony na sedia gestatoria flankowanej przez papieskie flabella ze strusich piór błogosławiący wiernych zebranych …

Consummatum est

Et inclinato capite tradidit spiritum. Śpiew Pasji w czasie wielkopiątkowej Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów, Kaplica Sykstyńska, 1939 r.

In Palmis

Paweł VI w mantum i mitra praetiosa niesiony na sedia gestatoria, nad którą widoczny jest fragment trzymanego nad papieżem baldachimu, w czasie …

Benedictus

Papież Benedykt XV udzielający błogosławieństwa Urbi et Orbi po ceremonii koronacji w Kaplicy Sykstyńskiej.

Konsekracja u św. Piotra

Konsekracja francuskich biskupów przez papieża Piusa X w Bazylice św. Piotra w Rzymie, 25 II 1906 r.

Pontifex catholicus

Pius XII na centralnym balkonie Bazyliki św. Piotra w czasie udzielania błogosławieństwa Urbi et Orbi po uroczystej Mszy Świętej w dniu Zmartwychwstania …

Nativitas

Papież Jan XXIII celebrujący dla korpusu dyplomatycznego Mszę Świętą w Sali Klementyńskiej Pałacu Watykańskiego w noc uroczystości Bożego Narodzenia. Na środku specjalnie …

Kolorowo

Ojciec Święty Jan XXIII na Loggi Błogosławieństw Bazyliki św. Piotra tuż po obrzędzie koronacji.

Na Scala Regia

Papież Pius XI w czasie procesji przed uroczystością kanonizacji o. Andrzeja Boboli, 17 kwietnia 1938 r.

Requiem za Piusa XII

Ostatnia msza Requiem za duszę zmarłego papieża Piusa XII odprawiona przy Ołtarzu Katedry św. Piotra przez dziekana Kolegium Kardynalskiego, kard. Tisserant, na …

Accipe tiaram

Accipe tiaram tribus coronis ornatam et scias te esse Patrem Principum et Regum, Rectorem Orbis, in terra Vicarium Salvatoris nostri Iesu Christi, …

Rocznica koronacji

Msza Święta celebrowana w Kaplicy Sykstyńskiej przez kardynała Merry del Vala w obecności Ojca Świętego Piusa X z okazji dziewiątej rocznicy koronacji …