Currently browsing category

Cappella Papale, Page 3

Koronacja w Sykstynie

6 września 1914 r. Msza Święta koronacyjna Benedykta XV. Nie odbyła się, jak to jest w zwyczaju, w Bazylice św. Piotra, ale …

Pontifex

Jan XXIII w pontyfikalnych szatach mszalnych niesiony na sedia gestatoria.

Adoratio

Papież Jan XXIII adorujący krzyż w czasie liturgii Wielkiego Piątku w rzymskiej Bazylice Świętego Krzyża w Jerozolimie na sposób sprzed reformy Wielkiego …

Modlitwa

Papież Pius X klęczący przy faldistorium przed ołtarzem w Kaplicy Sykstyńskiej

Lektyka papieska

Oto łoże Salomona otacza sześćdziesięciu mężnych z najdzielniejszych Izraela. Wszyscy trzymając miecze i do wojny zaprawieni, każdego z nich miecz przy swoim …

Leon XIII w Sykstynie

Papież Leon XIII modlący się przy faldistorium przed Mszą Świętą w Kaplicy Sykstyńskiej.

Sobór

Bazylika św. Piotra na Watykanie podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej coram Summo Pontifice w czasie otwarcia obrad II Soboru Watykańskiego.

Benedictus

Ojciec Święty Benedykt XV niesiony na sedia gestatoria w czasie procesji podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Joanny d’Arc, stąd i umocowana do poręczy …

Pius XI na tronie

Ojciec Święty Pius XI zasiadający na papieskim tronie w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej celebrowanej w Bazylice św. Piotra z okazji kanonizacji św. …

Homagium kard. Wyszyńskiego

Stefan kardynał Wyszyński w letniej cappa magna w czasie składania homagium nowo wybranemu papieżowi Janowi XXIII.

Asystenci

Otwarcie Soboru Watykańskiego II: na tronie, w papieskim mantum, Ojciec Święty Jan XXIII w otoczeniu kardynałów diakonów: po lewej Alfred kardynał Ottaviani, …

Wniebowzięcie

Fragmenty konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: Ona to, na mocy zupełnie szczególnego przywileju, swoim Niepokalanym Poczęciem zwyciężyła grzech, i dlatego nie podlega temu …

Benedictio Apostolica

Ojciec Święty Paweł VI w czasie udzielania błogosławieństwa na zakończenie koronacyjnej Mszy Świętej odprawianej na Placu Świętego Piotra. Po bokach papieża stoi …

Ewangelia

Śpiew Ewangelii w czasie koronacyjnej Mszy Świętej. Na zdjęciu widać przechodzących przed ołtarzem pięciu akolitów, którzy wraz z dwoma pozostałymi asystowali w …

Homilia koronacyjna

Fragmenty kazania wygłoszonego przez Ojca Świętego Pawła VI podczas koronacyjnej Mszy Świętej w dniu 30 czerwca 1963 roku: Rzeczywistości, które w tę …

Sługa Boży Pius XII

Czcigodny Sługa Boży Pius XII w czasie Mszy Świętej odprawianej po kanonizacji Piusa X. Zauważalny jest na zdjęciu brak kardynała biskupa asystenta, …

Lauda, Sion, Salvatorem…

Procesja Bożego Ciała w Watykanie. Najświętszy Sakrament, ustawiony na specjalnej podstawie, przed którym klęczy Pius XII okryty wielkim welonem założonym na mantum, …

Urbi et Orbi z pomponem

Ojciec Święty Pius XI w czasie błogosławieństwa Urbi et Orbi. Kiedyś robiono to z pomponem.

Anathema

Rozdział V: Ponieważ taka jest natura ludzka, że bez zewnętrznych pomocy niełatwo wznosi się do rozważania rzeczy Bożych, przeto święta Matka Kościół …