Currently browsing category

Cappella Papale, Page 3

Wyjście

Papież Pius XI opuszczający na sedia gestatoria Kaplicę Sykstyńską.

Błogosławieństwo

Papież Jan XXIII udzielający błogosławieństwa na zakończenie Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra w dniu otwarcia II Soboru Watykańskiego 11 października 1962 …

Wejście

Procesja wejścia do Bazyliki Watykańskiej, w czasie której Ojciec Święty Pius XII wnoszony jest na sedia gestatoria z dwoma wachlarzami niesionymi po …

Boże Ciało na Watykanie

Procesja Bożego Ciała na Watykanie w czasach Piusa XI. Najświętszy Sakrament, z klęczącym przed nim papieżem, niesiony jest na platformie zwanej talamo.

Paulus P.P. VI

Ojciec Święty Paweł VI w papieskich szatach pontyfikalnych w dniu koronacji 30 czerwca 1963 r.

Tron papieski

Papież Pius XI zasiadajacy na tronie w czasie liturgii papieskiej celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej. Flabella ♥

Koronacja w Sykstynie

6 września 1914 r. Msza Święta koronacyjna Benedykta XV. Nie odbyła się, jak to jest w zwyczaju, w Bazylice św. Piotra, ale …

Pontifex

Jan XXIII w pontyfikalnych szatach mszalnych niesiony na sedia gestatoria.

Adoratio

Papież Jan XXIII adorujący krzyż w czasie liturgii Wielkiego Piątku w rzymskiej Bazylice Świętego Krzyża w Jerozolimie na sposób sprzed reformy Wielkiego …

Modlitwa

Papież Pius X klęczący przy faldistorium przed ołtarzem w Kaplicy Sykstyńskiej

Lektyka papieska

Oto łoże Salomona otacza sześćdziesięciu mężnych z najdzielniejszych Izraela. Wszyscy trzymając miecze i do wojny zaprawieni, każdego z nich miecz przy swoim …

Leon XIII w Sykstynie

Papież Leon XIII modlący się przy faldistorium przed Mszą Świętą w Kaplicy Sykstyńskiej.

Sobór

Bazylika św. Piotra na Watykanie podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej coram Summo Pontifice w czasie otwarcia obrad II Soboru Watykańskiego.

Benedictus

Ojciec Święty Benedykt XV niesiony na sedia gestatoria w czasie procesji podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Joanny d’Arc, stąd i umocowana do poręczy …

Pius XI na tronie

Ojciec Święty Pius XI zasiadający na papieskim tronie w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej celebrowanej w Bazylice św. Piotra z okazji kanonizacji św. …

Homagium kard. Wyszyńskiego

Stefan kardynał Wyszyński w letniej cappa magna w czasie składania homagium nowo wybranemu papieżowi Janowi XXIII.

Asystenci

Otwarcie Soboru Watykańskiego II: na tronie, w papieskim mantum, Ojciec Święty Jan XXIII w otoczeniu kardynałów diakonów: po lewej Alfred kardynał Ottaviani, …

Wniebowzięcie

Fragmenty konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: Ona to, na mocy zupełnie szczególnego przywileju, swoim Niepokalanym Poczęciem zwyciężyła grzech, i dlatego nie podlega temu …

Benedictio Apostolica

Ojciec Święty Paweł VI w czasie udzielania błogosławieństwa na zakończenie koronacyjnej Mszy Świętej odprawianej na Placu Świętego Piotra. Po bokach papieża stoi …

Ewangelia

Śpiew Ewangelii w czasie koronacyjnej Mszy Świętej. Na zdjęciu widać przechodzących przed ołtarzem pięciu akolitów, którzy wraz z dwoma pozostałymi asystowali w …