Currently browsing category

Cappella Papale, Page 3

Pro pace

Jego Świątobliwość Benedykt XV w czasie modlitwy o pokój klęczy przy faldistorium przed ołtarzem w Kaplicy Sykstyńskiej.

Wyjście

Papież Pius XI opuszczający na sedia gestatoria Kaplicę Sykstyńską.

Błogosławieństwo

Papież Jan XXIII udzielający błogosławieństwa na zakończenie Mszy Świętej w Bazylice św. Piotra w dniu otwarcia II Soboru Watykańskiego 11 października 1962 …

Wejście

Procesja wejścia do Bazyliki Watykańskiej, w czasie której Ojciec Święty Pius XII wnoszony jest na sedia gestatoria z dwoma wachlarzami niesionymi po …

Boże Ciało na Watykanie

Procesja Bożego Ciała na Watykanie w czasach Piusa XI. Najświętszy Sakrament, z klęczącym przed nim papieżem, niesiony jest na platformie zwanej talamo.

Paulus P.P. VI

Ojciec Święty Paweł VI w papieskich szatach pontyfikalnych w dniu koronacji 30 czerwca 1963 r.

Tron papieski

Papież Pius XI zasiadajacy na tronie w czasie liturgii papieskiej celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej. Flabella ♥

Koronacja Benedykta XV

6 września 1914 r., Msza Święta koronacyjna Benedykta XV. Nie odbyła się, jak to było w zwyczaju, w Bazylice św. Piotra, ale …

Pontifex

Jan XXIII w pontyfikalnych szatach mszalnych niesiony na sedia gestatoria.

Adoratio

Papież Jan XXIII adorujący leżący na stopniach ołtarza krzyż w czasie liturgii Wielkiego Piątku w rzymskiej Bazylice Świętego Krzyża w Jerozolimie. Ten …

Modlitwa

Papież Pius X klęczący przy faldistorium przed ołtarzem w Kaplicy Sykstyńskiej

Lektyka papieska

Oto łoże Salomona otacza sześćdziesięciu mężnych z najdzielniejszych Izraela. Wszyscy trzymając miecze i do wojny zaprawieni, każdego z nich miecz przy swoim …

Leon XIII w Sykstynie

Papież Leon XIII modlący się przy faldistorium przed Mszą Świętą w Kaplicy Sykstyńskiej.

Sobór

Bazylika św. Piotra na Watykanie podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej coram Summo Pontifice w czasie otwarcia obrad II Soboru Watykańskiego, 11 października …

Benedictus

Ojciec Święty Benedykt XV niesiony na sedia gestatoria w czasie procesji podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Joanny d’Arc, stąd i umocowana do poręczy …

Pius XI na tronie

Ojciec Święty Pius XI zasiadający na papieskim tronie w czasie pontyfikalnej Mszy Świętej celebrowanej w Bazylice św. Piotra z okazji kanonizacji św. …

Homagium kard. Wyszyńskiego

Stefan kardynał Wyszyński w letniej cappa magna w czasie składania homagium nowo wybranemu papieżowi Janowi XXIII.

Asystenci

Ceremonia otwarcia Soboru Watykańskiego II, 11 października 1962 r. Na tronie, ustawionym na specjalnie przygotowanym podeście nad konfesją św. Piotra, Ojciec Święty …

Wniebowzięcie

Fragmenty konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus: Ona to, na mocy zupełnie szczególnego przywileju, swoim Niepokalanym Poczęciem zwyciężyła grzech, i dlatego nie podlega temu …

Benedictio Apostolica

Ojciec Święty Paweł VI w czasie udzielania błogosławieństwa na zakończenie koronacyjnej Mszy Świętej odprawianej na Placu Świętego Piotra. Po bokach papieża stoi …