Currently browsing category

Cappella Papale, Page 5

Kanonizacja

Zdjęcie wykonane w czasie wypowiadania formuły jednej z trzech próśb zanoszonych do Ojca Świętego Jana XXIII o zaliczenie w poczet świętych bł. …

Sakra biskupia

Arcybiskup Fulton J. Sheen, blog o którym gorąco polecamy, jako współkonsekrator w czasie sakry biskupiej w Bazylice św. Piotra przy ołtarzu Katedry …

Pius XI

Pius XI na tronie w czasie Mszy coram Summo Pontifice w Kaplicy Sykstyńskiej. Jak to bywało w tego rodzaju mszach, papież uczestniczył …

Papieska pasterka

Msza Święta w noc Bożego Narodzenia celebrowana przez Piusa XII na ołtarzu Konfesji św. Piotra w roku 1944. Uczestniczyli w niej alianccy …

Boże Narodzenie

Papież Pius XII rozpoczynający odmawianie Kanonu Rzymskiego w czasie Mszy Bożego Narodzenia. O terminie celebry świadczy figurka Dzieciątka Jezus w miejscu krzyża …

Konsystorz publiczny

Publiczny konsystorz w Sali Beatyfikacji Pałacu Watykańskiego. Po lewej ręce papieża Piusa XI, w mantolecie, stoi papieski ceremoniarz Karol Respighi. Po drugiej …

Ubi Petrus, ibi Ecclesia

Pius XI asystuje od tronu w czasie Boskiej Liturgii sprawowanej w Bazylice Watykańskiej podczas uroczystości upamiętniających tysiąc sześćsetną rocznicę Soboru Nicejskiego 15 …