Currently browsing category

Jedwabie, treny i gronostaje

Stephanus Cardinalis Wyszyński

Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948 – 1981, od 1953 r. kardynał prezbiter kościoła …

Różowa sutanna

Różowa kardynalska sutanna z trenem z pierwszej połowy XVIII w. Dwa razy do roku, w III niedzielę Adwentu, zwaną Gaudete oraz w …

Ślub książęcy

Ślub uważanego przez orleanistów za księcia Francji Henryka Orleańskiego oraz księżniczki Marii Teresy Wirtemberskiej zawarty w królewskiej kaplicy w Dreux 5 lipca …

Papieskie Requiem

Pius X asystujący do Mszy Świętej żałobnej coram Summo Pontifice celebrowanej w Kaplicy Sykstyńskiej z okazji siódmej rocznicy śmierci poprzednika na Tronie …

Bp Józef Pelczar

Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski w latach 1900 – 1924, w zimowym stroju chórowym. Uwagę zwraca ciekawa cappa magna, nieco podwiązana z …

Mora

Ojciec Święty Paweł VI w papieskiej sutannie chórowej z białego jedwabiu falistego i z krzyżem pektoralnym zawieszonym na złotym sznurze.

Zakapturzony

Kard. Schuster w założonym na głowę kapturze cappa magna, co razem z niesionym przez niego krzyżem wskazuje na pokutny charakter procesji.

F.J. Sheen

Biskup pomocniczy Nowego Jorku oraz biskup tytularny Cezariany, Fulton Jan Sheen, w farioli [autor: Józef Karsh]. Strój, w którym biskup Sheen zwykł prowadzić …

Kard. McCloskey

Jan kardynał McCloskey, arcybiskup Nowego Yorku, w stroju chórowym z rozpuszczonym trenem sutanny.

Kard. Ilundáin

Metropolita Sewilli, arcybiskup Eustachy Ilundáin y Esteban, w cappa magna w czasie procesji Bożego Ciała w 1923 r. Jeden z posługujących trzyma …

Te ergo qaesumus

Kardynałowie w kaplicy Najświętszego Sakramentu w czasie śpiewu Te Deum laudamus podczas konsystorza odbywającego się w Bazylice Watykańskiej. Nowi purpuraci, z głowami …

Paryż

Święcenia kapłańskie w katedrze NMP w Paryżu. Na stopniach tymczasowego ołtarza klęczy asysta wraz z kardynałem Janem Verdierem, którego tren sutanny chórowej …

Kard. Hayes

Patryk Józef Kardynał Hayes, arcybiskup Nowego Jorku, wychodzący z katedry św. Patryka po Mszy Świętej w Niedzielę Palmową w 1933 r. Pomimo …

Kard. Cushing

Arcybiskup Ryszard Jakub Cushing, arcybiskup Bostonu, przyjaciel rodziny Kennedych. Ochrzcił wiele dzieci należących do tej rodziny. W 1953 roku udzielił ślubu przyszłemu …

Konsystorz 1914

Odczytywanie słów przysięgi przez kardynałów elektorów w czasie konsystorza 25 maja 1914 r, Kaplica Sykstyńska. Wśród nowych purpuratów znajdowało się dwóch benedyktynów …

Na fioletowo

Pogrzeb arcybiskupa Paryża, kardynała Emanuela Suharda, czerwiec 1949 r. Na zdjęciu widoczni są kardynałowie w żałobnych szatach chórowych.

Dakar

Bp Marcel Franciszek Lefebvre ze Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny, od 1947 r. wikariusz apostolski Dakaru i tytularny …

Kard. Bégin

Ludwik Nazariusz kardynał Bégin, arcybiskup Quebecu, kardynał prezbiter kościoła św. św. Witalisa, Walerii, Gerwazego i Protazego.

Dominica in Palmis

Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kardynał Eugeniusz Pacelli, w czasie procesji w Niedzielę Palmową, 20 marca 1932 r. Purpuratowi, po jego …

Kard. de la Torre

Jego Eminencja Karol Maria Ksawery kardynał de la Torre, arcybiskup Quito, w zimowej cappa magna.

Sapieha na Watykanie

Książę Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha w dniu kreacji kardynalskiej dokonanej przez Piusa XII, 18 lutego 1946 r. [źródło zdjęcia].