Currently browsing category

Jedwabie, treny i gronostaje

Kard. Hayes

Patryk Józef Kardynał Hayes, arcybiskup Nowego Jorku, na schodach katedry św. Patryka po Mszy Świętej w Niedzielę Palmową w 1933 r. [źródło: …

Kard. Cushing

Arcybiskup Ryszard Jakub Cushing, arcybiskup Bostonu, w zimowej cappa magna.

Konsystorz 1914

Odczytywanie słów przysięgi przez kardynałów elektorów w czasie konsystorza 25 maja 1914 r, Kaplica Sykstyńska. Wśród nowych purpuratów znajdowało się dwóch benedyktynów …

Na fioletowo

Pogrzeb arcybiskupa Paryża, kardynała Emanuela Suharda, czerwiec 1949 r. Na zdjęciu widoczni są kardynałowie w żałobnych szatach chórowych.

Dakar

Arcybiskup Marcel Franciszek Lefebvre w letniej cappa magna.

Kard. Bégin

Ludwik Nazariusz kardynał Bégin, arcybiskup Quebecu, kardynał prezbiter kościoła św. św. Witalisa, Walerii, Gerwazego i Protazego.

Dominica in Palmis

Archiprezbiter Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kardynał Eugeniusz Pacelli, w czasie procesji w Niedzielę Palmową, 1932 r. [źródło zdjęcia].

Kard. de la Torre

Jego Eminencja Karol Maria Ksawery kardynał de la Torre, arcybiskup Quito, w zimowej cappa magna.

Sapieha na Watykanie

Książę Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha w dniu kreacji kardynalskiej dokonanej przez Piusa XII, 18 lutego 1946 r. [źródło zdjęcia].

Patriarcha Sabbah

Łaciński patriarcha Jerozolimy, Michał Sabbah, błogosławi wodą święconą duchowieństwo i wiernych zgromadzonych przed drzwiami Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem, 24 grudnia 2004.

Nuntius apostolicus

Abp Eugeniusz Pacelli w uroczystych szatach chórowych przysługujących nuncjuszowi apostolskiemu, Niemcy, lata 20.

Abp Huyn

Paweł Maria Józef Antonin hrabia Huyn, arcybiskup metropolita praski i prymas Czech, w stroju chórowym z rozpuszczonym trenem sutanny.

Patriarcha Roncalli

Nowy patriarcha Wenecji, Anioł kardynał Roncalli, w dniu objęcia swojej stolicy biskupiej, 15 marca 1953 r.

Kard. König

Franciszek kardynał König, arcybiskup Wiednia, kardynał prezbiter kościoła św. Euzebiusza na Eskwilinie.

Abp Schlarman wodzem

Payetanimah, wódz plemienia Menominów, mianuje arcybiskupa Józefa H. Schlarmana, biskupa Peorii, honorowym wodzem indiańskim, nadając mu przy tym imię Weeskiew Pimmaniwew, co …

Kard. Spellman

Kardynał Franciszek Spellman w szatach liturgicznych z rozpuszczonym trenem sutanny po uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej.

Fałdziście

Kard. Burke w cappa magna modlący się przed Najświętszym Sakramentem.

Kard. Frings

Jego Eminencja Józef Frings, arcybiskup Kolonii, kardynał prezbiter Bazyliki św. Jana przy Bramie Latyńskiej.

Bp Sabbah

Biskup Michał Sabbah, łaciński patriarcha Jerozolimy, całuje Kamień Namaszczenia w Bazylice Grobu Świętego A.D. 2003.

Kaptur

Jak wygląda kaptur cappa magna [zdjęcie za Orbis Catholicus].

Kard. Schuster

Kardynał Schuster w stroju chórowym z jedwabiu falistego i w galero z pomponami.