Currently browsing category

Jedwabie, treny i gronostaje, Page 2

Nuntius apostolicus

Abp Eugeniusz Pacelli w uroczystych szatach chórowych przysługujących nuncjuszowi apostolskiemu, Niemcy, lata 20.

Abp Huyn

Paweł Maria Józef Antonin hrabia Huyn, arcybiskup metropolita praski i prymas Czech, w stroju chórowym z rozpuszczonym trenem sutanny.

Patriarcha Roncalli

Nowy patriarcha Wenecji, Anioł kardynał Roncalli, w dniu objęcia swojej stolicy biskupiej, 15 marca 1953 r.

Kard. König

Franciszek kardynał König, arcybiskup Wiednia, kardynał prezbiter kościoła św. Euzebiusza na Eskwilinie.

Abp Schlarman wodzem

Payetanimah, wódz plemienia Menominów, mianuje arcybiskupa Józefa H. Schlarmana, biskupa Peorii, honorowym wodzem indiańskim, nadając mu przy tym imię Weeskiew Pimmaniwew, co …

Kard. Spellman

Kardynał Franciszek Spellman w szatach liturgicznych z rozpuszczonym trenem sutanny po uroczystej Mszy Świętej pontyfikalnej.

Fałdziście

Kard. Burke w cappa magna modlący się przed Najświętszym Sakramentem.

Kard. Frings

Jego Eminencja Józef Frings, arcybiskup Kolonii, kardynał prezbiter Bazyliki św. Jana przy Bramie Latyńskiej.

Bp Sabbah

Biskup Michał Sabbah, łaciński patriarcha Jerozolimy, całuje Kamień Namaszczenia w Bazylice Grobu Świętego A.D. 2003.

Kaptur

Jak wygląda kaptur cappa magna [zdjęcie za Orbis Catholicus].

Kard. Schuster

Kardynał Schuster w stroju chórowym z jedwabiu falistego i w galero z pomponami.

Ave Crux

Rektor kościoła tytularnego św. Cezarego in Palatio podaje krzyż do ucałowania kardynałowi Karolowi Wojtyle, 18 II 1968 r.

Kard. Pignatelli di Belmonte

Legat papieski, kardynał January Granito Pignatelli di Belmonte, w czasie pontyfikalnej mszy świętej przed bazyliką w Lourdes w czasie Kongresu Eucharystycznego w …

Kard. Döpfner

Juliusz kardynał Döpfner w uroczystym stroju chórowym. Funkcję jego familiaris pełni trzymający kardynalskie saturno rycerz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Kard. Montini

Jan Chrzciciel Henryk Antoni Maria kardynał Montini w zimowej cappa magna.

Abp Hannan

Arcybiskup Michał Hannan, metropolita Halifax w Nowej Szkocji (Kanada), w zimowej cappa magna z gronostajem z ogonkami oraz z niezwykłym pektorałem o …

Bp Weskamm

Biskup Wilhelm Weskam, biskup diecezji berlińskiej, w dniu intronizacji. Z nieznanych nam powodów ma na sobie cappa magna z falistego jedwabiu.

Kard. Sarto

Józef Melchior kardynał Sarto w letniej cappa magna.

Kard. Newman

Jan Henryk kardynał Newman C.Or. w zimowej cappa magna.

Nuncjusz Pacelli

Arcybiskup Eugeniusz Pacelli jako nuncjusz apostolski w czasie berlińskich uroczystości z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI.