Currently browsing category

Jedwabie, treny i gronostaje, Page 5

Missa coram

Konsekracja w czasie uroczystej Mszy Świętej, którą w katedrze westminsterskiej odprawiał od faldistorium delegat apostolski abp Godfrey w obecności legata papieskiego i …

Konsekracja biskupia

Konsekracja biskupia w katedrze św. Wibiany w Los Angeles, 19 marca 1941 r. Na faldistorium siedzi nowo wyświęcony biskup Józef McGucken, zaś …

Podwinięty ogon

Po prawej prałat w sutannie chórowej z podpiętym trenem, a na niej rokieta i cotta.

Kard. Mercier

Kardynał Dezyderiusz Marcier w letniej cappa magna, której tren, wbrew przepisom, niesie dwóch kaudatariuszy w strojach paziów.

Pacelli

Pod baldachimem, w asyście kanoników honorowych, widoczny nuncjusz papieski Eugeniusz Pacelli w letniej cappa magna.

McIntyre i Spellman

Abp. McIntyre w czasie intronizacji w katedrze w Los Angeles: pastorał wręcza mu kard. Spellman. Obydwaj byli zdecydowanymi przeciwnikami reform posoborowych. Kard. …

Hiszpańska cappa magna

Józef Franciszek Orozco y Jiménez, arcybiskup Guadalajary, w hiszpańskiej cappa magna. Niewzruszenie bronił wolności Kościoła w Meksyku, wspierając Powstanie Cristeros (Cristiada).

Procesja pokutna

Kardynał Jan Chrzciciel Montini niesie krzyż w otoczeniu kanoników katedry mediolańskiej. Na pokutny charakter procesji, która odbyła się po radzieckiej interwencji zbrojnej …

Urocze

Mała dziewczynka robi zdjęcie kard. Spellmanowi (w farioli z jedwabnej mory).

Radosny kardynał

Kard. Léger P.S.S. w sutannie chórowej – w czasie soboru się nie popisał, ale w pomponach każdy dobrze wyglądał :)