Currently browsing category

Privilegiati, Page 2

Jerzy Ratzinger

Jerzy Ratzinger w almucji, czyli w zimowym stroju chórowym kanoników katedralnych z Ratyzbony.

Wigilia Paschalna w Westminsterze

Poświęcenie ognia w czasie Wigilii Paschalnej celebrowanej w katedrze metropolitalnej Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa w Londynie. Stojący na progu kościoła kapłan …

Kanonik z Toledo

Jan González Mateo, kanonik  metropolitalnej katedry NMP w Toledo, w uroczystym stroju chórowym.

Kapituła z Rouen

Członkowie kapituły katedralnej w Rouen, z almucjami przewieszonymi przez ramiona, w czasie procesji, rok 1897 [źródło].

Wenecja

Patriarcha Wenecji, kardynał Roncalli, w asyście kanonika katedralnego, pełniącego funkcję diakona asystenta, w prostej infule na głowie (mitra simplex).

Cura Gaucho

Ksiądz Józef Gabriel Brochero, beatyfikowany w 2013 r., w stroju kanonika kapituły katedralnej w Córdobie (Argentyna).

Brugia

Kanonicy w zimowych strojach chórowych w czasie procesji, Brugia.

Fryburg

Kanonicy katedry św. Mikołaja we Fryburgu w zimowym stroju chórowym z almucją, rok 1912.

Procesja św. Norberta

Arcybiskup Franciszek Kordač, metropolita praski, w asyście diakonów honorowych w mitrach w czasie procesji z relikwiami św. Norberta [zdjęcie ze strony Ordo …

Baculus cantoralis

Dom Umberto Bertini w pełnym stroju kantora klasztoru w Clairvaux łącznie z laską kantorską (baculus cantoralis/choralis/praecentoris).

Mons. Howlett

Mons. Marcin Howlett, kanonik i administrator katedry westminsterskiej, ubrany w zimową cappa parva oraz Bernard Fitzalan-Howard, 16. książę Norfolk.

Kanonicy Macnamara

Dwaj kanonicy kapituły przy archikatedrze Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Edynburgu, bracia Tomasz (stoi) i Patryk (siedzi) Macnamara [źródło zdjęcia].

Kanonik Nobels

Ks. kanonik August Nobels, członek kapituły katedry św. Bawona w Gandawie, w zimowym stroju chórowym.

Dziwna cappa parva

Albo ręka weszła nie tam, gdzie trzeba albo to jakaś dziwna cappa parva. Jak łatwo rozpoznać po wysokim birecie, ksiądz na zdjęciu …

Omitrowani

Kanonicy katedry świętych Wita, Wacława i Wojciecha jako diakoni asystenci w czasie ingresu nowego metropolity praskiego księdza arcybiskupa Karola Boromeusza Kašpara.

Procesja w Licata

Procesja w Wielki Piątek we włoskiej miejscowości Licata. Na przedzie widoczni dwaj kanonicy w zimowych cappae z kapturami założonymi na głowę, co …

Kanonicy z Santiago de Compostela

Kanonicy katedry w Santiago de Compostela w czasie uroczystych nieszporów z okazji 800-lecia konsekracji tegoż kościoła. Z ferulami w dłoniach widoczni są …

Mons. Borsieri

Mons. Jan Borsieri prepozyt bazyliki św. Mikołaja w Lecco (Lombardia) w przysługującej mu białej mitrze (mitra simplex). Po jego bokach siedzą diakon …

Nicotera

Uroczysty strój chórowy kanonika katedry Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nicoterze w Kalabrii, składający się z rokiety z czerwonym podbiciem rękawów oraz …

Proboszcz Tesserete

Ksiądz Oswald Crivelli w czasie uroczystości obejmowania parafii św. Stefana w Tesserete (Szwajcaria). Jak widać na fotografii, z funkcją tą związany był …