Currently browsing category

Privilegiati, Page 3

Procesja

Procesja przed konsekracją biskupią Michała Kozala, dziś błogosławionego, biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej. Na zdjęciu widoczni kanonicy w cappa parva z trenami umocowanymi …

Portugalia

Patriarcha Lizbony kardy. Cerejeira w saturno oraz cappa magna, której tren niesie kaudatariusz (ciekawa croccia o dodatkowym, futrzanym kołnierzyku), w otoczeniu dwóch …

Katolicka Francja

Na zdjęciu widać kanoników z Quimper oraz przedstawiciela kapituły z Besançon, obok którego, w stroju chórowym, do którego nie powinien używać mitry …

Canonici mitrati

Miasto Grado. Pod baldachimem widzimy patriarchę Wenecji kard. Urbani w zimowej cappa magna. Poprzedzają go kanonicy w mitrach simplex. Ksiądz z ferulą …

Kanonik z Salzburga

Kanonik kapituły w Salzburgu w cappa parva niesie krzyż zwrócony pasyjką w stronę idących z tyłu biskupów.

L’Ultimo Patriarca

Mons. Fain, archiprezbiter bazyliki św. Eufemii w Grado, która dawniej stanowiła katedrę patriarchatu Grado.

Kanonik katedry Notre-Dame

Józef Foulon, kardynał, arcybiskup Lyonu i prymas Galów. Data zdjęcia i ubiór wskazywałyby, że na fotografii widoczny jest w stroju honorowego kanonika …

Archiprezbiter

Ksiądz Alfons Pessina, archiprezbiter kolegiaty w Balernie (Szwajcaria), z ferulą w dłoni.

Cappa parva

Kanonik z Foggi w cappa parva z ciekawym wiązaniem.

Hierarchia

Po środku, w mantolecie, arcybiskup Westminsteru x. Jan Heenan, obok niego zaś, w mucecie, biskup Józef Rudderham, ordynariusz diecezji Clifton. W czarnym mucecie …

Katolicka Hiszpania

Król Alfons XIII klęczy przed prymasem, arcybiskupem Toledo. Warto zwrócić uwagę na komże ministrantów i na mitry z pomponikami (czy też pętelkami …

Gronostajowy mucet

Kanonik katedralny ze Soissons. Ta wersja mucetu, z gronostajem z ogonkami, została zniesiona w 1922 r. – komu to wtedy przeszkadzało?

Canonici parati

Pontyfikalna Msza św. w katedrze westminsterskiej. W dolnym prawym rogu widać kanoników w chórze ubranych w ornaty lub kapy. Są to canonici …

Cyrkuł

Et incarnatus est… Delegat apostolski abp Godfrey sprawuje pontyfikalną Mszę Świętą od faldistorium w obecności legata papieskiego i abp westminsterskiego kard. Griffina. …

Akwinaci

Kanonicy katedralni z Akwinu posiadali przywilej używania mitry simplex i pastorału oraz cappa parva.

Ferula

Archiprezbiter x. Jan Tam z ferulą i w cappa parva.

Almucja

Kanonik kapituły we Fryburgu w stroju chórowym z almucją.