Currently browsing category

Una sancta, Page 2

Ryt ambrozjański u św. Piotra

Msza Święta w rycie ambrozjańskim celebrowana w obecności Ojca Świętego Jana XXIII przez metropolitę mediolańskiego kardynała Montiniego w czasie obrad Soboru Watykańskiego …

U św. Piotra

Boska Liturgia celebrowana w Bazylice św. Piotra na Watykanie

Chirotonia bpa Coussy

Widok na Kaplicę Sykstyńską w czasie święceń biskupich Gabriela Coussy udzielanych przez papieża Jana XXIII (widoczny na tronie po lewej stronie) w …

In forma Crucis

Msza Święta celebrowana w rycie ambrozjańskim w bocznej kaplicy bazyliki św. Jana na Lateranie.

Grzegorz III

Katolicki patriarcha melchicki Grzegorz III modli się podczas mszy zamykającej Synod Biskupów dla Bliskiego Wschodu w Bazylice Świętego Piotra dnia 24 października …

Birytualista

Ojciec Jan Ryder S.I. w czasie nabożeństwa w kościele św. Andrzeja w Los Angeles.

Θεία Λειτουργία

Boska Liturgia celebrowana przez patriarchę Cyryla VIII w obecności papieża Piusa X w Sali Beatyfikacji Pałacu Watykańskiego.

Benedykt XV i Demetriusz I

Jego Świątobliwość Benedykt XV i Jego Błogosławioność Demetriusz I wraz ze wschodnim duchowieństwem w 1920 r.

Ut unum sint

Zdjęcie z dnia chirotonii w eparchii preszowskiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-słowackiego ks. Bazylego Hopki (drugi z prawej), który został ogłoszony błogosławionym przez …

Ryt mozarabski

Solenna Msza Święta sprawowana w rycie mozarabskim, zwanym też wizygockim.

Boska Liturgia u św. Piotra

Boska Liturgia, której przewodniczył Maksym IV Saigh, grecko-melkicki patriarcha Antiochii, sprawowana przed ołtarzem Konfesji św. Piotra w obecności Ojca Świętego Piusa XII …

Chirotonia

Ojciec Święty Jan XXIII w czasie udzielania sakry biskupiej w Kaplicy Sykstyńskiej abp. Gabrielowi Coussa B.A., grecko-melchickiemu arcybiskupowi tytularnemu Hierapolis w Syrii. …

Katolikos Azarian

Jego Błogosławioność Stefan Piotr X Azarian katolikos-patriarcha Cylicji Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego w otoczeniu innych biskupów i duchowieństwa. Po prawej stronie patriarchy …

Patriarcha Saigh

Biskup Damaszku, Maksym IV Saigh S.M.S.P., grecko-melkicki patriarcha Antiochii, w czasie składana homagium Ojcu Świętemu Piusowi XII, zasiadającemu na sedia gestatoria.

Kard. Slipyj

Józef kardynał Slipyj, arcybiskup większy Lwowa, w galero parasole nałożonym na czerwony kłobuk – tego koloru nakrycia głowy kard. Slipyj użył tylko …

Abp Roncalli

Arcybiskup Anioł Józef Roncalli jako delegat apostolski w Grecji i Turcji przy okazji udzielania sakry biskupiej ks. Józefowi Descuffi C.M. (drugi z …

Corpus Christi w Mediolanie

Jan Chrzciciel kardynał Montini, arcybiskup Mediolanu, w czasie procesji Bożego Ciała. W rycie ambrozjańskim kolorem tego święta był kolor czerwony i jak …

O. Cheng

O. Cheng S.J. w czasie Mszy św. w chińskim więzieniu.

Tu es Petrus

κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν …

Boska Liturgia w Pałacu Watykańskim

Boska Liturgia sprawowana przez melchickiego patriarchę Antiochii Cyryla VIII w obecności Ojca Świętego Piusa X w Sali Beatyfikacji Pałacu Watykańskiego w lutym …