Currently browsing category

Una sancta, Page 3

Boska Liturgia

Zdjęcie z obchodów tysiąc sześćsetnej rocznicy Soboru Nicejskiego: Boska Liturgia w bazylice św. Piotra, do której od tronu asystował Ojciec Święty Pius …

Ubi Petrus, ibi Ecclesia

Pius XI asystuje od tronu w czasie Boskiej Liturgii sprawowanej podczas uroczystości upamiętniających tysiąc sześćsetną rocznicę Soboru Nicejskiego.

Tu es Sacerdos in aeternum

Jesteśmy eucharystycznymi kapłanami. Obserwuj kapłana odprawiającego Mszę Świętą, a będziesz mógł powiedzieć, jak traktuje on dusze w konfesjonale, jak posługuje chorym i …

Ryt lyoński – kolekta

Kolekta w czasie mszy św. pontyfikalnej w rycie lyońskim. Arcybiskup, w otoczeniu sześciu prezbiterów i asysty, stoi przy tronie umieszczonym w absydzie …

Procesja pokutna

Abp Montini niesie krzyż w otoczeniu kanoników katedry mediolańskiej. Na pokutny charakter procesji wskazują narzucone na głowę kaptury od cappa magna czy …

Boże Ciało w Mediolanie

Kardynał Schuster w czasie procesji Bożego Ciała w Mediolanie, gdzie kolorem liturgicznym tej uroczystości jest kolor czerwony. Kwadrat na albie to parura, …