Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 2

Tongerlo

Msza Święta pontyfikalna celebrowana w Wielki Czwartek w norbertańskim opactwie Najświętszej Maryi Panny w Tongerlo, Belgia.

Jałmużna

Franciszkanin udzielający jałmużny biednym dzieciom przed bramą klasztoru.

Opatka

Jest pastorał, jest pektorał, jest i stuła, założona na sposób diakoński.

Wielki Mistrz

Eugeniusz Ferdynand Pius Bernard Feliks Maria Habsburg-Baudemont-Vaudemont-Lotaryński w stroju Wielkiego Mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.

Bp del Corona

Pius Albert del Corona, ostatni biskup tytularny Drasus, późniejszy biskup San Miniato i tytularny arcybiskup Serdyki, beatyfikowany we wrześniu 2015 r.

W kryptach

Zakonnik modlący się w krypcie pod kapucyńskim kościołem Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rzymie.

Kardynałowie

Publiczny konsystorz, 22 grudnia 1927 r. Wśród pięciu nowo kreowanych kardynałów znajdowało się trzech zakonników, którzy w odróżnieniu od dwóch pozostałych, Hlonda …

Staniątki

Kardynał Karol Wojtyła z matką Aliną Imeldą Niewmierzycką, ksienią klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach, w dniu jej benedykcji, 1971 r.

Kard. Boggiani

Tomasz Pius kardynał Boggiani O.P. w stroju chórowym charakterystycznym dla dostojników kościelnych należących do Zakonu Kaznodziejskiego.

Bp Lefebvre

Święcenia biskupie księdza Marcela Lefebvre’a C.S.Sp. w kościele św. Krzysztofa w Tourcoing, 18 września 1947 r.

Tegelen

Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie modlitwy chórowej, klasztor Nazaret w Tegelen, Holandia. Każda z klęczących sióstr ma na szyi …

Opat Pothier O.S.B.

Ojciec Józef Pothier O.S.B., opat benedyktyńskiego klasztoru Fontenelle, który na terenie Normandii założył św. Wandregisel (Wandrille) w VII w. [zdjęcia za Corpus …

Gaudeamus omnes

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore beatae Mariae Virginis, de cuius solemnitate gaudent Angeli, et collaudant Filium Dei, alleluia, …

Bp van Lierde

Biskup Piotr Kanizjusz van Lierde O.S.A. w czasie modlitw przygotowawczych przed celebracją pontyfikalnej mszy świętej od faldistorium w kościele NMP Pośredniczki Wszelkich …

Klaryska

Zakonnica z Zakonu Świętej Klary w czasie pokutnego posiłku, zapewne w Wielki Piątek.

Arcyopactwo

Uroczysta profesja zakonna w benedyktyńskim arcyopactwie św. Wincentego w Latrobe, Pensylwania.

Bp Castrillo

Augustyn Ernest Castrillo O.F.M., biskup diecezji San Marco Argentano – Bisignano, w symarze i farioli charakterystycznej dla zakonu franciszkanów.

Trapiści z Oka

Mnisi w czasie modlitwy przy stacjach Drogi Krzyżowej w opactwie trapistów Notre-Dame du Lac, Oka, Quebec, koniec XIX w. [za: Digital History …

Dominikańskie flabella

Uroczysta Msza Święta prymicyjna w rycie dominikańskim. Na zdjęciu widoczne są dwa wachlarze (flabella), trzymane przez klęczących na stopniu akolitów.