Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 2

Bp van Lierde

Biskup Piotr Kanizjusz van Lierde O.S.A. w czasie modlitw przygotowawczych przed celebracją pontyfikalnej mszy świętej od faldistorium w kościele NMP Pośredniczki Wszelkich …

Klaryska

Zakonnica z Zakonu Świętej Klary w czasie pokutnego posiłku, zapewne w Wielki Piątek.

Arcyopactwo

Uroczysta profesja zakonna w benedyktyńskim arcyopactwie św. Wincentego w Latrobe, Pensylwania.

Bp Castrillo

Augustyn Ernest Castrillo O.F.M., biskup diecezji San Marco Argentano – Bisignano, w symarze i farioli charakterystycznej dla zakonu franciszkanów.

Trapiści z Oka

Mnisi w czasie modlitwy przy stacjach Drogi Krzyżowej w opactwie trapistów Notre-Dame du Lac, Oka, Quebec, koniec XIX w. [za: Digital History …

Dominikańskie flabella

Uroczysta Msza Święta prymicyjna w rycie dominikańskim. Na zdjęciu widoczne są dwa wachlarze (flabella), trzymane przez klęczących na stopniu akolitów.

Piknik

Szarytki w czasie posiłku na świeżym powietrzu :)

Kapitularz

Trapiści zgromadzeni w klasztornym kapitularzu.

Ręczna robota

Karmelitka klęcząca przy łóżku w celi i wyszywająca stułę. Zdjęcie z początku XX w.

Po staremu

Ojciec Pius przenoszący w Wielki Czwartek przykryty welonem kielich z Ciałem Pańskim do Ołtarza Wystawienia zgodnie z dawnym porządkiem sprzed reformy Piusa …

Pokutne celebry

Solenna Msza Święta celebrowana w okresie pokutnym, co łatwo rozpoznajemy po szerokiej stule (stola latior) u diakona. Trzymający patenę subdiakon ubrany jest …

Dzieciątko Jezus

Ojciec Pius O.F.M. Cap. niosący figurkę Dzieciątka Jezus w procesji przed mszą Bożego Narodzenia.

Alter Christus

Kapłan w czasie recytacji Kanonu Mszy Świętej podczas liturgii sprawowanej w rycie kartuskim przy jednym z ołtarzy angielskiego klasztoru św. Hugona. A …

Dominikańska preparacja

Przygotowanie kielicha w czasie uroczystej Mszy Świętej w rycie dominikańskim dokonywało się przed śpiewem Ewangelii przy sedili. Jak widać na fotografii asysta …

O. Pius

Ojciec Pius z Pietrelciny O.F.M. Cap. pełniąc posługę diakona w czasie uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez o. Augustyna z San Marco in …