Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 3

Dom Kleiner

Ojciec Sighard Kleiner O. Cist., opat generalny Zakonu Cystersów, w uroczystym stroju chórowym, czyli w białej cappa magna.

O. Lais

O. Józef Lais COr obserwujący niebo przez teleskop umieszczony w Specula Vaticana (Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne). Oratorianin ów był przewodnikiem duchowym młodego Eugeniusza …

Dominikański biskup

Józef Cueto y Díez de la Maza O.P., biskup diecezji kanaryjskiej, w stroju chórowym odpowiednim dla hierarchy z Zakonu Kaznodziejskiego.

Dawne czasy, dawne habity

Od lewej: zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Świętego Krzyża, franciszkanka, dominikanka, siostra od św. Agnieszki i szarytka.

Befki

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (S.C.I.), czyli sercanie. Założyciel zgromadzenia, x. Dehon, siedzi w pierwszym rzędzie drugi od lewej.

Tonsura i korona

O tonsurze i koronie, czyli o dwóch pojęciach, które często są ze sobą mylone. Tonsura to krótkie przystrzyżenie włosów w ten sposób, …

Kanonicy Regularni św. Augustyna

Prepozyci Kanoników Regularnych w Klosterneuburg, którzy byli też opatami generalnymi Kongregacji Austriackiej, posiadali kilka przywilejów: przede wszystkim fioletów, w tym nawet fioletowego …

Cucullae

Benedyktyni w czasie procesji Świętej Krwi w Brugii.

Na misje

Arcybiskup Fulton J. Sheen błogosławi dominikańskich misjonarzy posyłanych do Libanu i Pakistanu.

That’s the way we like it :)

„Na wzór świętego Założyciela z 1209 roku, na koniec Kapituły, w dniu 18 kwietnia, bracia udali się do Castel Gandolfo na spotkanie …

Requiem aeternam…

Na zdjęciu ciało tytularnego arcybiskupa Serdyki (Sofii), biskupa emeryta San Minitiano, o. Piusa Del Corona O.P. w stroju chórowym z mucetem i …

Kard. Guidi

Na zdjęciu Filip Maria kard. Guidi O.P. W marcu 1863 r. został kreowany na kardynała prezbitera, a w następnym roku Pius IX …

Karmelici

Ksiądz biskup Jan Wincenty Araña y Idígoras O.C.D., biskup Vijayapuram w Indiach. W białych płaszczach otaczają go współbracia karmelici, a za jego …