Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 3

Piknik

Szarytki w czasie posiłku na świeżym powietrzu :)

Kapitularz

Trapiści zgromadzeni w klasztornym kapitularzu.

Ręczna robota

Karmelitka klęcząca przy łóżku w celi i wyszywająca stułę. Zdjęcie z początku XX w.

Po staremu

Ojciec Pius przenoszący w Wielki Czwartek przykryty welonem kielich z Ciałem Pańskim do Ołtarza Wystawienia zgodnie z dawnym porządkiem sprzed reformy Piusa …

Pokutne celebry

Solenna Msza Święta celebrowana w okresie pokutnym, co łatwo rozpoznajemy po szerokiej stule (stola latior) u diakona. Trzymający patenę subdiakon ubrany jest …

Dzieciątko Jezus

Ojciec Pius O.F.M. Cap. niosący figurkę Dzieciątka Jezus w procesji przed mszą Bożego Narodzenia.

Alter Christus

Kapłan w czasie recytacji Kanonu Mszy Świętej podczas liturgii sprawowanej w rycie kartuskim przy jednym z ołtarzy angielskiego klasztoru św. Hugona. A …

Dominikańska preparacja

Przygotowanie kielicha w czasie uroczystej Mszy Świętej w rycie dominikańskim dokonywało się przed śpiewem Ewangelii przy sedili. Jak widać na fotografii asysta …

O. Pius

Ojciec Pius z Pietrelciny O.F.M. Cap. pełniąc posługę diakona w czasie uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez o. Augustyna z San Marco in …

Dom Kleiner

Ojciec Sighard Kleiner O. Cist., opat generalny Zakonu Cystersów, w uroczystym stroju chórowym, czyli w białej cappa magna.

O. Lais

O. Józef Lais COr obserwujący niebo przez teleskop umieszczony w Specula Vaticana (Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne). Oratorianin ów był przewodnikiem duchowym młodego Eugeniusza …

Ojciec Kolbe

Ojciec Maksymilian Maria Kolbe O.F.M. Conv. wraz ze współbraćmi ubranymi w szaty mszalne, wśród których dwóch to Japończycy. O. Kolbe spędził sześć …

Dominikański biskup

Józef Cueto y Díez de la Maza O.P., biskup diecezji kanaryjskiej, w stroju chórowym odpowiednim dla hierarchy z Zakonu Kaznodziejskiego.

Dawne czasy, dawne habity

Od lewej: zakonnica ze zgromadzenia Sióstr Świętego Krzyża, franciszkanka, dominikanka, siostra od św. Agnieszki i szarytka.