Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 4

Na misje

Arcybiskup Fulton J. Sheen błogosławi dominikańskich misjonarzy posyłanych do Libanu i Pakistanu.

That’s the way we like it :)

„Na wzór świętego Założyciela z 1209 roku, na koniec Kapituły, w dniu 18 kwietnia, bracia udali się do Castel Gandolfo na spotkanie …

Abp del Corona

Na zdjęciu ciało tytularnego arcybiskupa Serdyki (Sofii), biskupa emeryta San Minitiano, o. Piusa Del Corona O.P. w stroju chórowym z mucetem i …

Kard. Guidi

Na zdjęciu Filip Maria kard. Guidi O.P. W marcu 1863 r. został kreowany na kardynała prezbitera, a w następnym roku Pius IX …

Karmelici

Ksiądz biskup Jan Wincenty Araña y Idígoras O.C.D., biskup Vijayapuram w Indiach. W białych płaszczach otaczają go współbracia karmelici, a za jego …

Futerkowa pellegrina

Bp Tadeusz Lê Hữu Từ O. Cist., wikariusz apostolski dla Phát Diêm – ponoć to jedyny biskup poza papieżem, który posiadał własną …

Jijin

Jijin (tsikin/tsikim) wykonane było z jedwabnego brokatu. Używanie nakrycia głowy w czasie liturgii wynikało (poza ochroną przed zimnem w północnych regionach) z …

Corpus Christi

Boże Ciało w cysterskim opactwie w Krzeszowie. Za ministrantami idą czterej diakoni w manipularzach, z których każdy przy jednym z ołtarzy śpiewał …

Dawne habity

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w czasie profesji.

Dominikańska fariola

Konsekracja nowej katedry w Akwinie. Od lewej stoją: kanonik z Akwinu w cappa parva, argentyński kardynał Jakub Copello (pierwszy kardynał z tamtej …

Schuster

Alfred Ildefons Schuster O.S.B. w benedyktyńskiej cappa magna [za The Far Sight].

Profesja

Uroczysta Msza Święta połączona z profesją zakonną w klasztorze benedyktynów w Kansas. Profesi leżą krzyżem przykryci czarnym całunem z krzyżem oraz otoczeni …

Abp Piazza

Arcybiskup Adeodat Jan Piazza O.C.D., patriarcha Wenecji, w zimowej cappa magna.

Opaci

Dwóch cysterskich opatów: w mantolecie Dom Kolumban Mulcahy, zaś w mantolecie i mucecie Dom Kamil Claffey. W farioli abp D’Alton, Prymas Całej …

Introitus

Zdjęcie z benedyktyńskiego opactwa św. Andrzeja w Lophem Lez Bruges ukazujące rzadko spotykane ustawienie podczas introitu: asysta zamiast „w strzałkę” ustawiona jest …