Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 4

Befki

Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego (S.C.I.), czyli sercanie. Założyciel zgromadzenia, x. Dehon, siedzi w pierwszym rzędzie drugi od lewej.

Tonsura i korona

O tonsurze i koronie, czyli o dwóch pojęciach, które często są ze sobą mylone. Tonsura to krótkie przystrzyżenie włosów w ten sposób, …

Kanonicy Regularni św. Augustyna

Prepozyci Kanoników Regularnych w Klosterneuburg, którzy byli też opatami generalnymi Kongregacji Austriackiej, posiadali kilka przywilejów: przede wszystkim fioletów, w tym nawet fioletowego …

Cucullae

Benedyktyni w czasie procesji Świętej Krwi w Brugii.

S. Cope

Siostra Marianna Cope O.S.F. Urodziła się w 1838 roku w Niemczech, rok później wraz z rodziną wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Po ukończeniu …

Na misje

Arcybiskup Fulton J. Sheen błogosławi dominikańskich misjonarzy posyłanych do Libanu i Pakistanu.

That’s the way we like it :)

„Na wzór świętego Założyciela z 1209 roku, na koniec Kapituły, w dniu 18 kwietnia, bracia udali się do Castel Gandolfo na spotkanie …

Abp del Corona

Na zdjęciu ciało tytularnego arcybiskupa Serdyki (Sofii), biskupa emeryta San Minitiano, o. Piusa Del Corona O.P. w stroju chórowym z mucetem i …

Kard. Guidi

Na zdjęciu Filip Maria kard. Guidi O.P. W marcu 1863 r. został kreowany na kardynała prezbitera, a w następnym roku Pius IX …

Karmelici

Ksiądz biskup Jan Wincenty Araña y Idígoras O.C.D., biskup Vijayapuram w Indiach. W białych płaszczach otaczają go współbracia karmelici, a za jego …

Bp Lê Hữu Từ

Bp Tadeusz Anzelm Lê Hữu Từ O. Cist., wikariusz apostolski dla Phát Diêm, w symarze z niezwykłą, futerkową pelerynką. Ponoć to jedyny …

Jijin

Jijin (tsikin/tsikim) wykonane było z jedwabnego brokatu. Używanie nakrycia głowy w czasie liturgii wynikało (poza ochroną przed zimnem w północnych regionach) z …

Corpus Christi

Boże Ciało w cysterskim opactwie w Krzeszowie. Za ministrantami idą czterej diakoni w manipularzach, z których każdy przy jednym z ołtarzy śpiewał …

Dawne habity

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w czasie profesji.

Dominikańska fariola

Konsekracja nowej katedry w Akwinie. Od lewej stoją: kanonik z Akwinu w cappa parva, argentyński kardynał Jakub Copello (pierwszy kardynał z tamtej …