Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 5

Gotycznie

Nuncjusz apostolski we Francji, abp Roncalli, w czasie procesji przed pontyfikalną Mszą Świętą w ruinach gotyckiego opactwa benedyktynów św. Wandregizila.

Kanonicy regularni

Prepozyt Kanoników Regularnych w Klosterneuburg w czasie uroczystej Mszy Świętej [fot. Klosterneuburger Marginalien]

Benedyktyni

Sobota Suchych Dni była tradycyjnym dniem święceń. Diakon i subdiakon, zamiast w dalmatykę i tunicellę, ubrani są w podwinięty z przodu ornat …

Chiny

O. Cheng S.J. w czasie Mszy św. w chińskim więzieniu.

Kolonialny styl

Biskup Jan Feliks de Hemptinne O.S.B., wikariusz apostolski w Katandze (Kongo) i tytularny biskup Mila, w cappa magna.

Kapucyński kardynał

Wilhelm kardynał Massaia O.F.M. Cap. Na stoliku obok widoczny piękny, trójrożny kapelusz rzymski ♥

Kapłanie!

Bądź jak św. o. Pius – odprawiaj po staremu! Przy okazji tego zdjęcia nasuwa się pytanie: jak można było znieść przyklęknięcie kapłana …

Święty o. Pius

„Największą przysługę, jaką ojciec przełożony może dla mnie zrobić, to pozwolić mi zrezygnować z jedzenia.”

Montserrat

Uroczysta Msza Święta sprawowana przez benedyktyńskiego opata w klasztorze Montserrat.

Karmelitanki

Karmelitanki w czasie spożywania posiłku w dniu pokutnym.

Dominikanki

Dwie spośród sióstr założycielek kontemplacyjnego klasztoru dominikanek w Pakistanie w czasie przejażdżki na wielbłądzie.

:D

Ach, te zakonnice starszej daty :)

Mnich biskup

Błogosławiony Andrzej Longhin, kapucyn, biskup. Aparycja świętego z obrazków.

Ksieni cysterska

Ksieni cysterska trzymająca piękny pastorał z doczepioną chustą zwaną pannisellus, velum lub sudarium.

Lima

Wyjście z zakrystii do ołtarza przed celebracją cichej mszy świętej w kościele oo. franciszkanów w Limie, Peru.

Ksieni benedyktyńska

Benedyktyńska ksieni klasztoru św. Walburgii w Eichstätt z pastorałem oraz w rękawiczkach, pektorale i z pierścieniem na ręku.

Franciszkański arcybiskup

Arcybiskup Belgradu Iwan Rodić O.F.M. we franciszkańskiej cappa magna i – ciekawostka – w paliuszu. I to w takim ładnym, szerokim, który …

Ryt dominikański

Msza Święta prymicyjna w rycie dominikańskim. Po lewej widoczny wachlarz (flabellum), jeden z dwóch używanych w trakcie uroczystej liturgii Zakonu Kaznodziejskiego.

No właśnie, komu?

Mnich kartuski w habicie i płaszczu nie może się nagłowić nad tym, komu to wszystko przeszkadzało :)