Currently browsing category

Zakony i zgromadzenia, Page 5

Schuster

Alfred Ildefons Schuster O.S.B. w benedyktyńskiej cappa magna [za The Far Sight].

Profesja

Uroczysta Msza Święta połączona z profesją zakonną w klasztorze benedyktynów w Kansas. Profesi leżą krzyżem przykryci czarnym całunem z krzyżem oraz otoczeni …

Abp Piazza

Arcybiskup Adeodat Jan Piazza O.C.D., patriarcha Wenecji, w zimowej cappa magna.

Opaci

Dwóch cysterskich opatów: w mantolecie Dom Kolumban Mulcahy, zaś w mantolecie i mucecie Dom Kamil Claffey. W farioli abp D’Alton, Prymas Całej …

Introitus

Zdjęcie z benedyktyńskiego opactwa św. Andrzeja w Lophem Lez Bruges ukazujące rzadko spotykane ustawienie podczas introitu: asysta zamiast „w strzałkę” ustawiona jest …

Gotycznie

Nuncjusz apostolski we Francji, abp Roncalli, w czasie procesji przed pontyfikalną Mszą Świętą w ruinach gotyckiego opactwa benedyktynów św. Wandregizila.

Kanonicy regularni

Prepozyt Kanoników Regularnych w Klosterneuburg w czasie uroczystej Mszy Świętej [fot. Klosterneuburger Marginalien]

Benedyktyni

Sobota Suchych Dni była tradycyjnym dniem święceń. Diakon i subdiakon, zamiast w dalmatykę i tunicellę, ubrani są w podwinięty z przodu ornat …

O. Cheng

O. Cheng S.J. w czasie Mszy św. w chińskim więzieniu.

Kolonialny styl

Biskup Jan Feliks de Hemptinne O.S.B., wikariusz apostolski w Katandze (Kongo) i tytularny biskup Mila, w cappa magna.

Kapucyński kardynał

Wilhelm kardynał Massaia O.F.M. Cap. Na stoliku obok widoczny piękny, trójrożny kapelusz rzymski ♥

Kapłanie!

Bądź jak św. o. Pius – odprawiaj po staremu! Przy okazji tego zdjęcia nasuwa się pytanie: jak można było znieść przyklęknięcie kapłana …

Święty o. Pius

„Największą przysługę, jaką ojciec przełożony może dla mnie zrobić, to pozwolić mi zrezygnować z jedzenia.”

Montserrat

Uroczysta Msza Święta sprawowana przez benedyktyńskiego opata w klasztorze Montserrat.

Karmelitanki

Karmelitanki w czasie spożywania posiłku w dniu pokutnym.

Dominikanki

Dwie spośród sióstr założycielek kontemplacyjnego klasztoru dominikanek w Pakistanie w czasie przejażdżki na wielbłądzie.

:D

Ach, te zakonnice starszej daty :)

Mnich biskup

Błogosławiony Andrzej Longhin, kapucyn, biskup. Aparycja świętego z obrazków.

Ksieni cysterska

Ksieni cysterska trzymająca piękny pastorał z doczepioną chustą zwaną pannisellus, velum lub sudarium.