Dominica in Palmis

palm sundayArchiprezbiter Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kardynał Eugeniusz Pacelli, w czasie procesji w Niedzielę Palmową, 1932 r. [źródło zdjęcia].