F.J. Sheen

Biskup pomocniczy Nowego Jorku oraz biskup tytularny Cezariany, Fulton Jan Sheen, w farioli [autor: Józef Karsh]. Strój, w którym biskup Sheen zwykł prowadzić swój program telewizyjny. Ten sam, w który zakładał na audiencje u papieży. Jak tu nie doceniać takiego szacunku względem telewidza?

Auxiliary bishop of New York and titular bishop of Caesariana, Fulton John Sheen in a ferraiolo [author: Yousuf Karsh]. The attire he hosted his TV programme in. The very same he used to wear when he went to audiences with popes. How could anyone not appreciate such respect for viewers?