Fałdziście

cardinal burke2Kard. Burke w cappa magna modlący się przed Najświętszym Sakramentem.