Święta purpura

Raymond Cardinal Leo Burke visits the Oratory of Ss. Gregory and Augustine to celebrate Benediction of the Blessed Sacrament followed by a Reception. As Archbishop of St Louis, Cardinal Burke canonically established the Oratory on the first Sunday of AdveRajmund Leon kardynał Burke. Zdjęcie wykonano w czasie jego wizytacji w benedyktyńskim Oratorium św. św. Grzegorza i Augustyna w St. Louise.