Hiszpańskie dalmatyki

57c3f254Procesja Najświętszego Serca Jezusowego.