Kapa Jana Pawła II

Jan Paweł II w rzymskiej kapie z własnym herbem podczas uroczystego nabożeństwa przed obrazem Salus Populi Romani w Bazylice Matki Boskiej Większej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP dnia 8 grudnia 1985 r. Po lewej ręce Ojca Świętego stoi ówczesny ceremoniarz papieski mons. Jan Magee.