Pius PP. XI

pioXIstolaleoneXIII copiaPapież Pius XI w zimowym stroju chórowym i stule Leona XIII.