Sorridente Paolo Mesto

3806357.cfRzadkie zdjęcie – uśmiechnięty Smutny Paweł :)