Chorherren

14575688Ludwik Jan Passini – Kanonicy w kościele św. Piotra.