Procesja św. Grzegorza

c1-04Iluminacja z Bardzo bogatych godzinek księcia de Berry (pocz. XV w.) przedstawiająca procesję zarządzoną przez papieża św. Grzegorza Wielkiego w celu odpędzenia zarazy, która dotknęła Rzym.