Buenos Aires

20Procesja z Najświętszym Sakramentem w czasie XXXII Międzynarodowego Kongresu Euchasrystycznego w Buenos Aires. Przed monstrancją klęczy legat papieski kardynał Pacelli.