Dominica in Palmis

palm sundayArchiprezbiter Bazyliki św. Piotra na Watykanie, kardynał Eugeniusz Pacelli, w czasie procesji w Niedzielę Palmową, 20 marca 1932 r. Purpuratowi, po jego lewej ręce, towarzyszy diakon w podwiniętym ornacie (planeta plicata), zaś z tyłu widoczny jest kaudatariusz trzymający tren kardynalskiej sutanny chórowej [źródło zdjęcia].