Niedziela Palmowa

Rameaux-a-WestminsterNiedziela Palmowa w katedrze westminsterskiej celebrowana wg ksiąg sprzed reform Piusa XII. Asystujący arcybiskupowi diakoni ubrani są w planetae plicatae, czyli podwinięte z przodu ornaty.