Patres

Kardynałowie w czasie uroczystej sesji Soboru Watykańskiego II. W dolnym rzędzie trzej kardynałowie biskupi (od lewej): Hamlet Cicognani, Benedykt Masella i Józef Pizzardo. Powyżej siedzą kardynałowie prezbiterzy: Karol de Vasconcellos Motta(?), Franciszek Spellman i Ernest Ruffini. Rząd wyżej, na skraju po lewej, widoczny jest kard. Stefan Wyszyński, zaś w prawym górnym rogu zdjęcia kard. Piotr Doi, a nad nim kard. Jan Landázuri Ricketts.