Barcelona

Barcelona, processó de Corpus davant de la Catedral ca. 1918.Kanonicy w uroczystych strojach chórowych, cappa praelatitia reflexa, w czasie procesji Bożego Ciała, Barcelona, pocz. XX wieku.