Canonici parati

LatinMassWestminsterCathedralPontyfikalna Msza św. w katedrze westminsterskiej. W dolnym prawym rogu widać kanoników w chórze ubranych w ornaty lub kapy. Są to canonici parati. Na rokietę ubierali oni strój odpowiedni do ich godności w kapitule: kanonicy prezbiterzy – ornaty, diakoni – dalmatyki, subdiakoni – tunicelle, zaś piastujący odpowiednie godności – kapy.