Kanonik Nobels

Kannunik_2Ks. kanonik August Nobels, członek kapituły katedry św. Bawona w Gandawie, w zimowym stroju chórowym.