W Sewilli

Procesja w Niedzielę Palmową wychodząca z katedry w Sewilli. Po lewej stronie kanonicy katedralni w cappae, po prawej widoczny zaś diakon w charakterystycznym dla Hiszpanii podwiniętym ornacie, który mocno eksponują wielką parurę na albie, 24 marca 1929 r.