Dalmatyka z Toledo

CA-0235-PADalmatyka z herbem biskupim późniejszego kardynała, arcybiskupa Toledo i łacińskiego patriarchy Aleksandrii, Piotra Gonzaleza de Mendoza [źródło zdjęcia].